Archive for December 17th, 2012

Quạt công nghiệp dùng cho nhà xưởng

Người viết: hoang Ngày: 17/12/2012Bình luận: 0

1. Quạt  công nghiệp  Quạt  công nghiệp có nhiều loại trong đó Quạt hút công nghiệp là loại quạt dùng để hút không khí nóng, oi bức bên trong ra ngoài và đưa không khí thiên nhiên vào nhà xưởng, tạo sự thông thoáng, cải thiện môi trường làm việc…

Xem thêm

Ứng dụng quạt thông gió công nghiệp hướng trục

Người viết: hoang Ngày: 17/12/2012Bình luận: 0

Ứng dụng quạt thông gió công nghiệp  Để thông gió, trao đổi không khí những người tiêu dùng thương dùng các loại quạt thông gió công nghiệp. Tuy nhiên mỗi loại quạt sẽ có một số ứng dụng và đặc tính kỹ thuật khác nhau. Dưới đây là ứng dụng…

Xem thêm