Auto Sales Việt Nam Surge 104 Tỷ lệ phần trăm trong tháng Chín

Quạt công nghiệp Việt Thống thu thập các nguồn thông tin từ nước ngoài, các tạp chí uy tín phân tích về tình hình kinh tế Việt Nam, giúp các đọc giả có cái nhìn rộng hơn về nền kinh tế Việt Nam qua con mắt của các chuyên gia nước ngoài.

Thông  tin quạt công nghiệp Việt Thống thu thập được như sau:

Auto Sales Việt Nam Surge 104 Tỷ lệ phần trăm trong tháng Chín

Doanh số bán ô tô tại Việt Nam đã tăng 104% trong tháng Chín so với một năm trước đó sau khi tăng 31% trong tháng Tám, một báo cáo công nghiệp cho biết hôm thứ Tư.

Trong khi 11.071 xe đã được bán trong tháng Chín, doanh số bán hàng tích lũy trong chín tháng đầu năm nay vẫn giảm 12% so với cùng kỳ năm ngoái, Hiệp hội các nhà sản xuất ô tô Việt Nam cho biết. Sau một mùa thu hàng năm là 19% trong tám tháng đầu năm nay, sự gia tăng đã đẩy doanh số bán hàng 80.374 năm.

Doanh số bán hàng trong các loại xe chở khách tăng 15% trong khoảng thời gian chín tháng so với một năm trước đó, báo cáo cho biết.

Của nền kinh tế Việt Nam tăng trưởng ước tính 4,56% trong chín tháng đầu năm so với một năm trước đó, làm chậm tốc độ tăng trưởng hàng năm 6,52% trong cùng thời kỳ năm ngoái.

Be the first to like.

Tags: , , ,

Thảo luận(Chưa có ý kiến)

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

You may use these HTML tags and attributes: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <strike> <strong>