CUỘC XỐNG MƯU SINH BẰNG XE XÍCH LÔ CỦA BÁC TRÂN Ở HỘI AN

với thân rầy da sẩm theo thời gian, cuộc đời của bác Trân khổ trong thời chiến lẫn thời bình.
sinh ra và lớn lên trong căn nhà có 4 người con, bác là anh cả trong gia đình, cha mẹ mất sớm, bác phải mưu sinh bằng chiếc xích lô trẻ em củ kỷ rắn bó với bác tới bây giờ, nui ba người em còn lại.
lúc 12 tuổi bác tham gia vào quân đội, do tuổi còn nhỏ, nên cấp trên phong cho bác nhiệm vụ khá đặt biệt là thăm dò tình hình cửa địch bằng việc giả mạo là trẻ chăn trâu gần đồn giặc, các đứa trẻ cùng lứa với bác giả vờ đánh nhau để cho giặc bắt vào đồn, ở đây những ngày sống trong đồn giặc bác được phán công việc quét dọn, lợi dụng tình hình sở hở của giặc, bác thăm giò quá trình hoạt đônng của bọn giặc, khi được thả về bác báo cáo lại cấp trên.

 

2 7 1335756206 8 3043 650bf CUỘC XỐNG MƯU SINH BẰNG XE XÍCH LÔ CỦA BÁC TRÂN Ở HỘI AN
Tưởng thời chiến đã qua, nay hoàn cảnh của bác không thua thời chiến, hàng ngày bác phải ra phố đạp xích lô trẻ em kiếm ít tiền về nui hai câu con trai không được bình thường, không làm gì được chỉ ở nhà, bác đạp xích lô trẻ em để nui hai câu.
hoàn cảnh bác thật khó khăn. chỉ nhờ bà con và chính quyền thương ủng hộ

Be the first to like.

Thảo luận(Chưa có ý kiến)

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

You may use these HTML tags and attributes: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <strike> <strong>