Sự nổi lên của thị trường thương mại điện tử Việt Nam

Quạt công nghiệp Việt Thống thu thập các nguồn thông tin từ nước ngoài, các tạp chí uy tín phân tích về tình hình kinh tế Việt Nam, giúp các đọc giả có cái nhìn rộng hơn về nền kinh tế Việt Nam qua con mắt của các chuyên gia nước ngoài.

Thông  tin quạt công nghiệp Việt Thống thu thập được như sau:

Nghiên cứu đã chỉ ra rằng thị trường thương mại điện tử của Việt Nam, tổng cộng là khoảng US $ 300 triệu trong năm 2011, dự kiến ​​sẽ tăng ở mức trung bình 75% mỗi năm trong giai đoạn 2011-2015 để đạt được lên tới 2,8 tỷ USD vào năm 2015. Trong khi điều này có thể có vẻ phần lớn lạc quan, một số yếu tố liên quan đến cung cầu ảnh hưởng đến sự tăng trưởng tiềm năng rất lớn.

Về phía cung, một số mô hình kinh doanh mua sắm trực tuyến là rất quan trọng để tạo ra nhận thức và chuyển đổi nhu cầu tiềm năng vào bán hàng thực tế. Hơn nữa, sự ra đời của các trang web mua nhóm thay đổi triệt để tốc độ thương mại điện tử tại Việt Nam trong năm 2011.

Một gần đây, Công ty PricewaterhouseCoopers (PwC) của người tiêu dùng khảo sát 1200 người tại Việt Nam đã chỉ ra rằng lợi ích tiền tệ được cung cấp bởi các trang web mua nhóm (ví dụ, giảm giá để mua hàng tiêu dùng số lượng lớn) đã khuyến khích khách hàng tham gia vào thương mại điện tử và cửa hàng trực tuyến. Tương tự như vậy, số lượng ngày càng tăng của các doanh nghiệp trực tuyến và sự xuất hiện của các mô hình kinh doanh mới sẽ tiếp tục kích thích bán hàng trực tuyến.

Về phía cầu, có là nhiều hơn cơ hội phong phú cho sự tăng trưởng của kinh doanh trực tuyến và nhờ mua sắm thu nhập ở Việt Nam trung bình được dự kiến ​​để phát triển từ US $ 570 nhiều hơn USD 820, và số lượng các dự người sử dụng Internet tăng lên 37 triệu vào năm 2016. Hơn nữa, một nghiên cứu gần đây của chuyên gia nghiên cứu thị trường Cimigo đã kết luận rằng người sử dụng Internet trung bình tại Việt Nam dành khoảng 130 phút trực tuyến mỗi ngày, một con số đã tăng gấp ba lần từ 43 phút cho mỗi người sử dụng ngày gian online trong năm 2008.

Những con số này tăng lên cho thấy rằng lĩnh vực thương mại điện tử đã sẵn sàng cho sự tăng trưởng như một số lượng ngày càng tăng của người tiêu dùng đã bắt đầu chi tiêu trực tuyến thời gian dài hơn, chắc chắn đã tiếp xúc với một số trực tuyến của người tiêu dùng người tiêu dùng (C2C) và cổng thông tin doanh nghiệp tới người tiêu dùng (B2C). Mô hình kinh doanh phổ biến nhất trong ngành công nghiệp thương mại điện tử Việt Nam là thị trường trực tuyến, một cổng thông tin có tính năng cửa hàng C2C và B2C.

Lĩnh vực thương mại điện tử của Việt Nam vẫn còn rất phân mảnh, và có các nhà lãnh đạo thị trường không rõ ràng trong cả C2C và thị trường thương mại điện tử B2C chưa. Không có công ty thương mại điện tử đã đạt đến một thị phần hơn 5%, đã rời khỏi thị trường thương mại điện tử của Việt Nam for grabs mới tham gia vào lĩnh vực này.

Be the first to like.

Tags: , , ,

Thảo luận(Chưa có ý kiến)

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

You may use these HTML tags and attributes: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <strike> <strong>