Mô hình xử lý bụi tiêu chuẩn

Người viết: Quạt công nghiệp Ngày: 30/11/2012Bình luận: 0

Trong quá trình hoạt động của các nhà xưởng, nhà máy SX, việc phát sinh các chất thải rắn, lỏng, khí, và bụi là không thể tránh khỏi. Vì vậy việc xử lý các chất ô nhiễm này là vô cùng quan trọng để bảo vệ môi trường, bảo vệ…

Xem thêm