Quạt công nghiệp tại thành phố Hồ Chí Minh

Người viết: Quạt công nghiệp Ngày: 15/01/2013Bình luận: 1

Trải qua hơn 6 năm hình thành và phát triển doanh nghiệp quạt công nghiệp ở TP.HCM  của Việt Thống đã có những bước phát triển không ngừng trong việc thiết kế, hỗ trợ và phát triển các sản phẩm công nghiệp cho các hộ gia đình và doanh nghiệp….

Xem thêm