Quạt đứng SLS 650-PB3 F

Người viết: hoang Ngày: 16/10/2012Bình luận: 0

Quạt công nghiệp đứng SLS 650-PB3 F Giá bán: 2,050,000 VND     Quạt công nghiệp đứng SLS 650-PB3 F Việt Thống Model : SLS 650-PB3 F Quat đứng công nghiệp SLS 650-PB3 F thích hợp cho các nhà xưởng trung bình, các hộ kinh tế gia đình có diện tích tương…

Xem thêm